Teamontwikkeling

Aanspreken binnen het team

Een goede aanspreekcultuur creëren 

In teams waar een goede aanspreekcultuur heerst zijn teams met een prettige sfeer en een hoge mate van kwaliteit en productiviteit. Wie wil dat nu niet?

Uit de praktijk en onderzoek blijkt dat het ontwikkelen van een ‘feedback vragende houding’ essentieel is in dit proces, naast het ontwikkelen van vaardigheden om goed feedback te geven.

Teamontwikkeling

Aanspreken binnen het team

De training is verdeeld over drie dagdelen. De start is een bijeenkomst van een dag. Na een aantal weken wordt de tweede bijeenkomst georganiseerd om verankering in de organisatie te borgen.

Collega’s aanspreken op gedrag of zelf het onderwerp zijn van kritiek, zorgt soms voor misverstanden en irritatie. In de training ‘aanspreken binnen het team’ leert het team feedback geven en ontvangen op een manier die leidt tot sterke relaties en een betere samenwerking op de werkvloer en worden er afspraken gemaakt over hetgeen men feedback wil ontvangen. Ook leert u welke psychologische processen er spelen bij het ontvangen van feedback.

Het geven van positieve feedback wordt onderschat of soft gevonden en daardoor te weinig gedaan terwijl het effect zeer groot kan zijn. In onze workshop leert u hier meer over en ervaart u de kracht van het compliment.

Door stukken theorie af te wisselen met praktische oefeningen leert u met uw team op een dynamische manier omgaan met feedback.

Doelstellingen

  • Kennis genomen van de meest recente inzichten rondom het ontvangen en geven van feedback.
  • Tijd besteed aan het (verder) ontwikkelen van een feedback vragende houding.
  • Hun vaardigheden in het constructief geven en ontvangen van feedback kunnen vergroten.
  • Afspraken maken over de gedragsregels omtrent feedback in uw team.

Programma

  • Tijdens de workshop komen de volgende inhoudelijke onderwerpen aanbod:
  • De processen die een rol spelen bij het geven en ontvangen van feedback.
  • De functie van feedback binnen een team dan wel organisatie.
  • De kracht van positieve feedback.
  • Handvatten voor het geven en ontvangen van feedback.

De inhoudelijke onderwerpen worden afgewisseld met werkvormen zoals:

Self assessment invullen en uitwisselen. De deelnemers bespreken de antwoorden met elkaar en analyseren wat de uitkomsten betekenen voor het team.

Verschillende oefeningen om de gegeven handvatten toe te passen. Deelnemers nemen hierbij verschillende rollen aan, feedback gever, – ontvanger en observator.

Van Velzen Development biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.