Trainingen

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke en professionele groei

Van Velzen Development heeft persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staan, dit is te zien aan ons grote aanbod op dit gebied.

Naast deze specifiek op persoonlijke ontwikkeling gerichte programma’s is de aandacht voor de individuele ontwikkeling van deelnemers in al ons werk terug te vinden.

Zelfvertrouwen en persoonlijk leiderschap

In de tweedaagse training ‘zelfvertrouwen en persoonlijk leiderschap’, leert u meer op uzelf te vertrouwen en daarnaast flexibel te zijn in uw gedragspatronen naar anderen. En u leert geïnspireerd zelf succesvol veranderingen in gang te zetten en misschien wel een voorbeeld te zijn voor anderen. Persoonlijk leiderschap gaat verder dan persoonlijke effectiviteit. Maar ook aan die basis wordt aandacht besteed. Lees meer

Werkdruk, vitaliteit en energie

Werkdruk is de nummer 1 werkgerelateerde aanleiding voor burnoutklachten. Hoe herken je de symptomen van stress en vermoeidheid, bij jezelf of bij een collega? En hoe voorkom je dat je te dicht bij de grens komt of er overheen gaat? Deze workshop helpt je de signalen te herkennen, je energiehuishouding beter te begrijpen en je vitaliteit te vergroten. Lees meer

Timemanagement

Leer hoe je op een zo goed mogelijke manier kunt omgaan met je tijd. Bepaal wat jij belangrijk vindt en leer hoe je op basis daarvan keuzes kunt maken. Lees meer

Feedback geven en ontvangen

Collega´s aanspreken op gedrag of zelf het onderwerp zijn van kritiek, zorgt soms voor misverstanden en irritatie. In de workshop ‘feedback geven en ontvangen’ leert u feedback geven en ontvangen op een manier die leidt tot sterke relaties en een betere samenwerking op de werkvloer. Ook leert u welke psychologische processen er spelen bij het ontvangen van feedback. Lees meer

Omgaan met onzekerheden bij verandering

Realistisch invulling geven aan veranderende werksituaties

In deze workshop krijgt u handvatten hoe u invloed kunt uitoefenen op de veranderingen die onvermijdelijk op u afkomen. Een ding is zeker: veranderingen zullen blijven komen en het is voor iedereen in de organisatie belangrijk om de verandercapaciteit op peil te houden. En tegelijkertijd is het normaal om verander-moe te zijn of weerstand te hebben tegen bepaalde veranderingen. In deze workshop werkt u met uw collega’s aan een realistisch beeld van uw werk in de toekomst en u leert uw houding bepalen t.a.v. het feit dat er van de toekomst veel nog niet zeker is en dat uw unieke bijdrage nodig is. Lees meer

Klantgericht communiceren

Je hebt contact met je klanten via de telefoon en in persoon. Je maakt afspraken, geeft informatie en reageert bijvoorbeeld op een klacht.
Deze training gaat in op diverse vormen van mondelinge communicatie met klanten en de vaardigheden die daarbij nodig zijn. Lees meer

Onderhandelen

Binnen je bedrijf moet je vaak onderhandelen: met klanten, leveranciers maar ook met werknemers of collega’s.
Wanneer je de inzichten in de kunst van het onderhandelen leert kennen, kan effectief werken aan een win-win situatie. Lees meer

Debatteren

Debatteren is een oefening in mondeling argumenteren. In een debat gaan twee teams van twee of drie personen verbaal de strijd aan over een beleidsstelling. Bijvoorbeeld: ‘er moet een verbod komen op video’s met extreem geweld’ of ‘de maximumsnelheid op snelwegen moet worden losgelaten’. Natuurlijk kan ook gedebatteerd worden over een stelling die actueel is in uw organisatie.
Bij een stelling zijn altijd argumenten voor en tegen te bedenken.
Lees meer

Presenteren

Je vindt het belangrijk om een goede (eerste) indruk te maken. Je spreekt weleens in/voor groepen, netwerkbijeenkomsten of verkoopgesprekken. Je wil een goede (elevator)pitch kunnen geven.
Wanneer je meer leert over presenteren zal je dit beter kunnen en met meer plezier. Je kan zo meer bereiken met je presentatie. Lees meer

Oplossingsgericht werken met kinderen

Heb je kinderen in de groep/klas met ‘lastig’ of ‘opvallend’ gedrag en zou je hier op een positieve manier mee willen leren omgaan? Deze training geeft informatie en handvatten om op een oplossingsgerichte, prettige manier samen met het kind te werken aan zijn/ haar gedrag. Lees meer

Reflectie/ Intervisie +

Reflectie en intervisie zijn belangrijke activiteiten om scherp te blijven bij de uitvoering van je vak. Het komt er meestal niet van om de tijd te nemen om van elkaars ervaringen te leren; daarvoor is vaak de werkdruk te hoog.

Toch is het belangrijk om van tijd tot tijd in gesprek te gaan met naaste collega’s over thema’s die je tegenkomt. Bij de traditionele intervisietrajecten is het de deelnemers vrij thema’s ter bespreking aan te dragen.

Bij reflectie en intervisie+ gebeurt dit gestructureerd aan de hand van inhoud die de trainer aandraagt (de +). Deze thema’s stellen we in overleg met de opdrachtgever vast. Lees meer

Psychologie van Oordelen, Beslissen en Overleggen

In het jaarplan van de Rechtspraak worden permanente educatie en reflectie als een verplichting gezien voor rechtsgeleerd personeel.

De training biedt invulling aan deze eisen omdat ze kennis en vaardigheden actualiseert, verbreedt en verdiept ten aanzien van oordelen, beslissen en overleggen. Ook vult de training het palet van intervisie en reflectie- instrumenten aan. Lees meer

Van Velzen Development biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.