Trainingen

Teamontwikkeling

Maak samenwerken in een team effectiever en efficiënter

Samenwerken in een team vraagt veel van de individuele teamleden: inzicht in eigen functioneren en dat van de anderen, inzicht in groepsdynamica en inzicht in doelgericht werken. Wij gebruiken verschillende diagnostische instrumenten om het samenwerken in het team effectiever en efficiënter te maken.

Veelal is er sprake van een specifiek thema waar het team zich verder in wil bekwamen, bijvoorbeeld het ‘aanspreken op’, doelgericht werken of het omgaan met veranderingen.

Hieronder staan voorbeelden van programma’s die we op maat gemaakt hebben. Uiteraard is iedere leerbehoefte anders. Daarom maken we ieder teamontwikkelingsprogramma op maat.

Zet je team op de kaart

Tijdens deze training ga je op een leuke, uitdagende manier kijken naar jezelf en jouw gedrag. Wat is jouw kracht, wat zijn je drijfveren, je ambities? Maar ook: wat zijn je allergieën en je uitdagingen? Dat vormt de basis om de samenwerking tussen jou en jouw collega’s te bekijken en beter te maken. Lees meer

Ontdek je talenten

De workshop ‘Ontdek je talent’ is bestemd voor het gehele team. Door het volgen ervan,  leren de teamleden elkaar beter kennen en ontdekken ze de talenten van zichzelf en de ander. Dit zorgt ervoor dat het samenwerken gemakkelijker gaat en het team hechter wordt.

Wanneer dit gewenst is kan de groep ook een andere samenstelling hebben, de nadruk ligt dan meer op persoonlijke ontwikkeling en ambitie. Lees meer

Teamcoaching met het enneagram

Persoonlijkheidstypering kan in organisaties een belangrijke bijdrage leveren aan een betere communicatie binnen de organisatie en aan een effectiever gedrag van leidinggevenden. In principe geeft een goede persoonlijkheidstypering mensenkennis; het geeft aan waarom mensen de dingen doen, die ze doen. Lees meer

Resultaat- en oplossingsgericht werken

Hoe bereiken we wat we willen bereiken – een training voor teams en afdelingen

Bij veel organisaties is er sprake van een toenemende werkdruk. Werknemers ervaren dat er steeds meer in minder tijd gedaan moet worden. Veel organisaties hebben te maken met een bezuinigingsslag, dus is het belangrijker dan ooit om de bezuinigingen mede te kunnen realiseren door (nog) doelgerichter te werken. Lees meer

Morele dilemma’s

Professionele integriteit: praat erover!

Elke dag hebben we op ons werk te maken met integriteit. Bij ingewikkelde dilemma’s en moeilijke keuzes, maar ook bij de alledaagse werkzaamheden en privékwesties. Vaak staan we daar niet eens bij stil.

Als ik op een verjaardag ben, wat kan ik dan vertellen over mijn werk? Wat is gepast om op social media te posten? Kan ik onder werktijd whatsappen? Wat doe ik als ik op facebook zie dat mijn collega op het strand zit, terwijl deze zich gisteren ziek heeft gemeld op het werk? Lees meer

Aanspreken binnen het team

In teams waar een goede aanspreekcultuur heerst zijn teams met een prettige sfeer en een hoge mate van kwaliteit en productiviteit. Wie wil dat nu niet?

Uit de praktijk en onderzoek blijkt dat het ontwikkelen van een ‘feedback vragende houding’ essentieel is in dit proces, naast het ontwikkelen van vaardigheden om goed feedback te geven. Lees meer

Vergaderen 3.0

We mogen wel stellen dat in iedere organisatie geklaagd wordt over de huidige vergadercultuur. We hebben een overzicht gemaakt van de meest genoemde knelpunten – huidig werkoverleg/vergadering – en de gewenste situatie daarnaast gezet. Lees meer

De verandershow

Omgaan met verandering. Hoe doe je dat? De verandershow is een spetterende, interactieve training die medewerkers in beweging krijgt en leert omgaan met de onzekerheden die bij veranderingsprocessen horen. Lees meer

Omgaan met onzekerheden bij verandering

Realistisch invulling geven aan veranderende werksituaties

In deze workshop krijgt u handvatten hoe u invloed kunt uitoefenen op de veranderingen die onvermijdelijk op u afkomen. Een ding is zeker: veranderingen zullen blijven komen en het is voor iedereen in de organisatie belangrijk om de verandercapaciteit op peil te houden. En tegelijkertijd is het normaal om verander-moe te zijn of weerstand te hebben tegen bepaalde veranderingen. In deze workshop werkt u met uw collega’s aan een realistisch beeld van uw werk in de toekomst en u leert uw houding bepalen t.a.v. het feit dat er van de toekomst veel nog niet zeker is en dat uw unieke bijdrage nodig is. Lees meer

Van Velzen Development biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.