Teamontwikkeling

De verandershow

Hoe ga je om met veranderingen?

Omgaan met verandering. Hoe doe je dat? De verandershow een spetterende, interactieve training die medewerkers in beweging krijgt en leert omgaan met de onzekerheden die bij veranderingsprocessen horen.

Teamontwikkeling

De verandershow

 

Samen bouwen aan een nieuwe toekomst.

Als een organisatie een verandering ingaat, ontstaan er vaak ongewenste processen zoals weerstand. Medewerkers raken onzeker en uiten dit op vaak op niet-productieve manieren. De oplossing is om werknemers een workshop aan te bieden waarin ze op een leuke, interactieve manier handvatten krijgen voor het omgaan met veranderingen. Deze workshop hoeft niet lang te duren: belangrijkste doel is om helderheid te geven in wat je als medewerker te wachten staat in een veranderingsproces in het algemeen en in dat van de organisatie in het bijzonder.

Programma

De workshop duurt 2 uur, we werken met 2 trainers, de groepsgrootte is in overleg. We kunnen 3 workshops per dag geven.

De verandershow is een speelse manier om groepen met de verandering kennis te laten maken.

De volgende leerdoelen staan centraal:

 • Wat zijn de stadia die je door moet om met verandering om te gaan?
 • Werknemers moeten leren dat boos worden erbij hoort
 • En dienen vervolgens tips te krijgen hoe hiermee om te gaan
 • Hoe ga je om met verschillen in individuele beleving bij veranderingen
 • Hoe blijf je gezond, hoe ga je om met de spanningen die bij veranderen horen?

De workshop

Uitgangspunten voor onze workshop is te komen van de huidige situatie naar de gewenste situatie.

Huidige Gewenste

 • Verandermoe Nieuwe energie
 • Cynisch dan wel apathisch Nieuwe positieve houding
 • Boos en/of verdrietig Opgelucht door herkenning
 • Gevoel van in de steek gelaten zijn Gevoel van saamhorigheid
 • Gevoel van onmacht Zicht op eigen invloed
 • Geen verantwoordelijkheid ervaren Zelf verantwoordelijkheid nemen

Omgaan met verandering: hoe doe je dat?

De hiervoor genoemde leerdoelen zullen centraal staan in de workshop.

Als raamwerk voor de theorie zullen we de 5 fasen van een veranderingsproces uitleggen. Na de bespreking van iedere fase volgt een interactieve oefening.

Doelstelling

Fase 1: Shock

 • Hoe gaan we om met het gegeven dat de meeste veranderingen worden opgelegd?
 • Hoe gaan we om met schok en de verwarring die dat met zich mee brengt?
 • Hoe gaan we om met de standaardreacties zoals terugtrekken of de strijd aangaan?

Fase 2: Ontkenning

 • Hoe ziet deze fase van ontkenning er uit?
 • Hoe gaan we om met de ‘ja maar’ vragen die door onszelf en anderen  gesteld worden?
 • Hoe kunnen we ons neerleggen dat de verandering een gegeven is?

Fase 3: Woede en verdriet

 • Hoe kunnen we het oude vertrouwde loslaten en de nieuwe situatie aanvaarden?
 • Hoe gaan we om met de emoties van verdriet en angst die bij deze fase horen?
 • Hoe komen we in de volgende fase, die van aanpakken?

Fase 4: Besluit om te handelen

 • Als de emoties van fase 3 verwerkt zijn, hoe gaan we dan verder?
 • Welk nieuw gedrag moeten en kunnen we leren?

Fase 5: Nieuw vermogen om te handelen

Hoe kunnen we zoveel mogelijk de regie in eigen hand nemen?

Welke invloed kunnen we zelf uitoefenen?

Hoe ziet onze individuele toekomst er uit?

Werkvormen

De theorie wordt steeds kort gegeven, op een interactieve wijze met gebruik van veel beeldtaal en korte instructiefilmpjes. Daarnaast spelen we een quiz, waarbij de groep in subgroepen tegen elkaar strijdt. De vragen gaan over veranderen in het algemeen en over de specifieke verandering van de organisatie. De oefeningen hebben als doel om dat wat in de theorie besproken is, te ervaren. Er zijn legio kleine oefeningen die individueel, in duo’s en in kleine dan wel grote groepen kunnen worden uitgevoerd. Er zal een mix gebruikt worden van alle oefeningen die bij dit thema horen.

De deelnemers krijgen onze eigen syllabus ‘Omgaan met verandering’ mee, waarin men de theorie thuis nog eens door kan nemen.

Van Velzen Development biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.