Leiderschapstraining

Debatteren voor raadsleden

Dat debatteren een vaardigheid is die belangrijk is voor de raad en de raadsleden behoeft geen uitleg. Het is dus een vaardigheid die bovenaan in de lijst van competenties staat. Sommigen hebben een aangeboren talent voor de kunst van het woord, maar anderen moeten iets meer moeite doen om zich goed staande te houden in een debat. Gelukkig is debatteren goed te leren door de regels ervan te kennen en te oefenen.

Voor raadsleden

Debatteren voor raadsleden

Debatteren is een oefening in mondeling argumenteren. In deze training leren we u de basisvaardigheden van het debatteren. Deze oefenen we in de vorm van een officieel debat met vastgestelde regels. In het debat gaan twee teams van twee of drie personen verbaal de strijd aan over een beleidsstelling. Bijvoorbeeld: ‘Er moet een verbod komen op video’s met extreem geweld’ of ‘De maximumsnelheid op snelwegen moet worden losgelaten’. Natuurlijk kan ook gedebatteerd worden over een stelling die actueel is in uw gemeente.

Bij een stelling zijn altijd argumenten voor en tegen te bedenken. Na afloop van het debat geeft een jury een inhoudelijk oordeel (welk team heeft de beste argumenten). Daarnaast wordt gekeken wie de meest overtuigende presentatie heeft.

Programma

De deelnemers debatteren steeds over nieuwe stellingen en in een andere teamsamenstelling. De debatten worden opgebouwd in moeilijkheidsgraad. Zo besteden we ook aandacht aan het kruisverhoor en de vrije discussie.

Opbrengst:

De training debatteren is een werkvorm waarin deelnemers leren:

  • Een vraagstuk goed te analyseren
  • Een helder betoog op te bouwen
  • Gedachten te structureren
  • Te luisteren naar en te reageren op elkaar
  • Overtuigend te presenteren

De bovenstaande vaardigheden zijn belangrijk in vergaderingen en andere overlegsituaties waarin u uw standpunt goed moet kunnen verwoorden en wilt reageren op anderen.

Doelgroep:

Raadsleden en andere geïnteresseerden

Startdata:

Wanneer een groep vol is worden de data met de deelnemers zelf gekozen.

Duur van de training en aantal deelnemers:

2 of 4 dagdelen met minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Kosten:

2 dagdelen: Open inschrijving, per deelnemer: € 295,- (BTW vrij) inclusief kosten locatie

In company: €2.250,- (BTW vrij) exclusief kosten locatie.

4 dagdelen: Open inschrijving, per deelnemer: € 590,- (BTW vrij) inclusief kosten locatie

In company: €4.500,- (BTW vrij) exclusief kosten locatie.