Persoonlijke ontwikkeling

Debatteren

Leer sterk argumenteren

Debatteren is een oefening in mondeling argumenteren. In een debat gaan twee teams van twee of drie personen verbaal de strijd aan over een beleidsstelling. Bijvoorbeeld: ‘er moet een verbod komen op video’s met extreem geweld’ of ‘de maximumsnelheid op snelwegen moet worden losgelaten’. Natuurlijk kan ook gedebatteerd worden over een stelling die actueel is in uw organisatie. Bij een stelling zijn altijd argumenten voor en tegen te bedenken.

Na afloop van het debat geeft een jury een inhoudelijk oordeel (welk team heeft de beste argumenten). Daarnaast wordt gekeken wie de meest overtuigende presentatie heeft.

Debatteren

Programma

De training debatteren is een werkvorm waarin deelnemers leren:

  • Een vraagstuk goed te analyseren.
  • Een helder betoog op te bouwen.
  • Gedachten te structureren.
  • Te luisteren naar en te reageren op elkaar.
  • Overtuigend te presenteren.

De bovenstaande vaardigheden zijn belangrijk in vergaderingen en andere overlegsituaties waarin u uw standpunt goed moet kunnen verwoorden en wilt reageren op anderen.

Opbouw van de debatten

De deelnemers debatteren steeds over nieuwe stellingen en in een andere teamsamenstelling. De debatten worden opgebouwd in moeilijkheidsgraad. Zo wordt ook aandacht besteed aan het kruisverhoor en de vrije discussie.

Aantal deelnemers: Minimaal 8

Duur: 2 of 4 dagdelen

 

Van Velzen Development biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.