Persoonlijke ontwikkeling

Feedback geven en ontvangen

Betere samenwerking
op de werkvloer

Collega’s aanspreken op gedrag of zelf het onderwerp zijn van kritiek, zorgt soms voor misverstanden en irritatie. In de workshop ‘feedback geven en ontvangen’ leert u feedback geven en ontvangen op een manier die leidt tot sterke relaties en een betere samenwerking op de werkvloer. Ook leert u welke psychologische processen er spelen bij het ontvangen van feedback.

Het geven van positieve feedback wordt onderschat of soft gevonden en daardoor te weinig gedaan terwijl het effect zeer groot kan zijn. In onze workshop leert u hier meer over en ervaart u de kracht van het compliment.

Feedback geven en ontvangen

Door stukken theorie af te wisselen met praktische oefeningen leert u op een dynamische manier omgaan met feedback.

Doelstellingen

  • Kennis genomen van de meest recente inzichten rondom het ontvangen en geven van feedback.
  • Tijd besteed aan het (verder) ontwikkelen van een feedback vragende houding.
  • Hun vaardigheden in het constructief geven en ontvangen van feedback kunnen vergroten. 

Programma

  • Tijdens de workshop komen de volgende inhoudelijke onderwerpen aanbod:
  • De processen die een rol spelen bij het geven en ontvangen van feedback.
  • De functie van feedback binnen een team dan wel organisatie.
  • De kracht van positieve feedback.
  • Handvatten voor het geven en ontvangen van feedback.

De inhoudelijke onderwerpen worden afgewisseld met werkvormen zoals:

Self assessment invullen en uitwisselen. De deelnemers bespreken de antwoorden met elkaar en analyseren wat de uitkomsten betekenen voor de sector of het team.

Verschillende oefeningen om de gegeven handvatten toe te passen. Deelnemers nemen hierbij verschillende rollen aan, feedback gever, – ontvanger en observator.

    Van Velzen Development biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.