Intervisie en reflectie

Intervisie/ reflectie + Psychologie van oordelen, beslissen en overleggen

Psychologie van

Oordelen, 

Beslissen en

Overleggen (POBO).

Een programma voor iedereen die te maken heeft met besluitvorming- en beslissingsprocessen, zoals rechters, raadsheren, juridisch medewerkers en beleidsmedewerkers. Reflectie en intervisie zijn belangrijke activiteiten om scherp te blijven bij de uitvoering van je vak. Het komt er meestal niet van om de tijd te nemen om van elkaars ervaringen te leren; daarvoor is vaak de werkdruk te hoog.

Toch is het belangrijk om van tijd tot tijd in gesprek te gaan met naaste collega’s over thema’s die je tegenkomt. Bij de traditionele intervisietrajecten is het de deelnemers vrij thema’s ter bespreking aan te dragen. Bij reflectie en intervisie+ gebeurt dit gestructureerd aan de hand van inhoud die de trainer aandraagt (de +).

Intervisie en reflectie

Intervisie/ reflectie + Psychologie van oordelen, beslissen en overleggen

De inhoud is de Psychologie van Oordelen, Beslissen en Overleggen (POBO).

In 3 bijeenkomsten van ieder 2½ uur, start de trainer met een inleiding, waarna besproken wordt hoe de psychologische inzichten van toepassing zijn in het dagelijkse werk van raadsheren en juridisch medewerkers. Ervaringen worden uitgewisseld.

De eerste bijeenkomst heeft als thema de psychologische aspecten van oordelen;

in de tweede bijeenkomst komt de psychologie van beslissen aan bod;

en tot slot gaat de derde bijeenkomst over de psychologie van overleggen.

Aan het eind van de derde bijeenkomst wordt met de groep overlegd hoe zelfstandig verder te gaan.

Programma

Wat levert het u op? 

Na afloop van de 3 bijeenkomsten heeft u:

  • kennis van de rol van denkgewoonten in de oordeelsvorming
  • geleerd hoe mogelijke psychologische valkuilen daarin vermeden kunnen worden
  • gereflecteerd over de eigen stijl van beslissen, met de mogelijke psychologische valkuilen daarin
  • kennis genomen en geoefend met een viertal niveaus, waarop een inhoudelijk overleg geëvalueerd kan worden.
  • praktische tips gekregen
  • ervaringen uitgewisseld met collega’s.

Hoeveel tijd kost het u?

De bijeenkomsten zelf duren ongeveer 2½ uur. Op de eerste bijeenkomst wordt in overleg met de deelnemers de data voor de 2e en 3e bijeenkomst vastgelegd, opdat iedereen ook aanwezig kan zijn. Er zal ongeveer 4 tot 6 weken tussen de bijeenkomsten zitten.

Er wordt van u verwacht dat u tussen de bijeenkomsten in, de inhoud van de sessie probeert te herkennen en toe te passen. De casuïstiek die dat oplevert, wordt in de daaropvolgende bijeenkomst besproken.

Wie nemen deel?

De groepsgrootte is maximaal 8.

 

Van Velzen Development biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.