Intervisie en reflectie

Intervisie/ reflectie + voor leidinggevende

Leer samen met andere leidinggevenden

Reflectie en intervisie zijn belangrijke activiteiten om scherp te blijven bij de uitvoering van je vak. Het komt er meestal niet van om de tijd te nemen om van elkaars ervaringen te leren; daarvoor is vaak de werkdruk te hoog. Toch is het belangrijk om van tijd tot tijd in gesprek te gaan met naaste collega’s over thema’s die je tegenkomt. Bij de traditionele intervisietrajecten is het de deelnemers vrij thema’s ter bespreking aan te dragen.

Bij reflectie en intervisie+ gebeurt dit gestructureerd aan de hand van inhoud die de trainer aandraagt (de +). De onderwerpen worden door de deelnemers zelf gekozen.

Intervisie en reflectie

Intervisie/ reflectie + voor leidinggevende

De trainer start de bijeenkomst met een korte theoretische inleiding met betrekking tot de gekozen thema’s. Aan het eind van de derde bijeenkomst wordt met de groep overlegd hoe zelfstandig verder te gaan.

Programma

Wat levert het u op?

Na afloop van de 3 bijeenkomsten heeft u:

  • inzicht in theorieën met betrekking tot het gekozen thema
  • praktische tips gekregen met betrekking tot het gekozen thema
  • ervaringen uitgewisseld met collega’s.

Hoeveel tijd kost het u?

De bijeenkomsten zelf duren ongeveer 2½ uur. Op de eerste bijeenkomst wordt in overleg met de deelnemers de data voor de 2e en 3e bijeenkomst vastgelegd, opdat iedereen ook aanwezig kan zijn. Er zal ongeveer 4 tot 6 weken tussen de bijeenkomsten zitten.

Er wordt van u verwacht dat u tussen de bijeenkomsten in, de inhoud van de sessie probeert te herkennen en toe te passen. De casuïstiek die dat oplevert, wordt in de daaropvolgende bijeenkomst besproken.

Wie nemen deel?

De groepsgrootte is maximaal 8. Een leidinggevende functie is een vereiste voor dit programma.

 

Van Velzen Development biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.