Intervisie en reflectie

Intervisie/ reflectie +

Blijf scherp bij de uitvoering van je vak

Reflectie en intervisie zijn belangrijke activiteiten om scherp te blijven bij de uitvoering van je vak. Het komt er meestal niet van om de tijd te nemen om van elkaars ervaringen te leren; daarvoor is vaak de werkdruk te hoog. Toch is het belangrijk om van tijd tot tijd in gesprek te gaan met naaste collega’s over thema’s die je tegenkomt. Bij de traditionele intervisietrajecten is het de deelnemers vrij thema’s ter bespreking aan te dragen. Bij reflectie en intervisie+ gebeurt dit gestructureerd aan de hand van inhoud die de trainer aandraagt (de +). Deze thema’s stellen we in overleg met de opdrachtgever vast.

Intervisie en reflectie +

Programma

Hoe is de procedure?

In 3 bijeenkomsten van ieder 2½ uur, start de trainer met een introductie op het thema en oefenen de deelnemers met een korte opdracht. Daarna wisselen ze ervaringen uit: het reflectiegedeelte.

De derde bijeenkomst in een volledige intervisie- en reflectiebijeenkomst. Aan het eind van de derde bijeenkomst overlegt de trainer met de groep hoe ze zelfstandig verder kunnen gaan.

Hoeveel tijd kost het u?

De bijeenkomsten zelf duren ongeveer 2½ uur. Op de eerste bijeenkomst wordt in overleg met de deelnemers de data voor de 2e en 3e bijeenkomst vastgelegd, opdat iedereen ook aanwezig kan zijn. Er zal ongeveer 4 tot 6 weken tussen de bijeenkomsten zitten.

Wie nemen deel?

De groepsgrootte is 8.

Van Velzen Development biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.