Leiderschapstraining

Leergang leidinggeven met visie

Met visie leidinggeven aan jezelf, je team en de organisatie

Geef je leiding en wil je een stap verder zetten in je ontwikkeling? Dan is deze leergang iets voor jou. We gaan uit van ‘leren door te doen’ dus  naast theoretische onderdelen ga je veel aan de slag. We maken hierbij gebruik van de nieuwste inzichten en theorieën. We dagen je uit leerdoelen voor jezelf op te stellen en hier actief aan te werken.

Leiding geven met visie

Met visie leiding geven…

1. Aan jezelf:

In deze module komen aan de orde:

 • Weet wie je bent, wat je kan en wat je wilt
 • Persoonlijk leiderschap en eigen regie
 • Wendbaar en flexibel
 • Sterkten en talenten
 • Timemanagement
 • Vitaliteit

2. Aan je team

In deze module komen aan de orde:

 • Vakmanschap
 • Oplossingsgericht en opgavengericht werken
 • Wendbare teams
 • Weerstand bij verandering
 • Aanpassingsvermogen

3. In de organisatie

In deze module komen aan de orde:

 • Welke thema’s spelen er op dit moment
 • Wat betekent dit voor jouw team
 • Waarderend perspectief
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Mobiliteit

Praktische zaken

De kosten zijn €2.000,- p.p incl. verblijfskosten en cursusmateriaal. We rekenen geen BTW.

Module één bestaat uit 2 dagen, module twee en drie uit 1 dag. De doorlooptijd is 3 maanden

Tussen de modules in werk je aan opdrachten die op jou zijn toegesneden, afhankelijk van je eigen leerwensen.

Geef je leiding en wil je een stap verder zetten in je ontwikkeling? Dan is deze leergang iets voor jou. We gaan uit van ‘leren door te doen’ dus  naast theoretische onderdelen ga je veel aan de slag. We maken hierbij gebruik van de nieuwste inzichten en theorieën. We dagen je uit leerdoelen voor jezelf op te stellen en hier actief aan te werken.

Programma per stap

  Module 1 (2 dagen): Met visie leidinggeven aan jezelf

  Om anderen te kunnen leiden moet je jezelf kennen. Het slagen van een verandering zit niet in de nieuwe structuur, maar in de mens. Organisatieconcepten als Het Nieuwe Werken, Werken vanuit de bedoeling en Agile, gaan uit van wendbare leiders. Flexibele leidinggevenden die zichzelf goed kennen en adequaat kunnen inspelen op veranderingen. Leiders die persoonlijk leiderschap tonen en de regie hebben over zichzelf en hun team. Al deze kwaliteiten beginnen met zelfkennis. Met weten wat je persoonlijke sterkten en talenten zijn en wat je valkuilen. Wie ben je, wat kan je en wat wil je?

  Op de eerste dag van deze module gebruiken we daarom instrumenten die aangeven welk persoonlijkheidsprofiel bij je past en welke talenten bij je horen. Vanuit de analyse van de uitkomsten van deze testen, werken we aan het versterken van je kracht en talenten. Daarnaast leer je effectief omgaan met je valkuilen met betrekking tot bovenstaande thema’s.

  Op de tweede dag besteden we uitgebreid aandacht aan dat wat je kracht en je talenten kan ondermijnen, zoals omgaan met tijd en vitaliteit. Waar lekt je tijd en energie weg? Wat zijn de inzichten en vaardigheden om daar mee om te gaan?

  Bij timemanagement en vitaliteit maken we gebruik van de inzichten die de eerste dag hebben opgeleverd.

  Module 2 (1 dag): Met visie leidinggeven aan je team

  Met de inzichten en vaardigheden die module 1 hebben opgeleverd, kijken we naar je leiderschap binnen je team.

  • Hoe verhoog je jouw persoonlijk vakmanschap en dat van je team?
  • Hoe zien oplossingsgericht en opgavengericht werken er uit?
  • Welke vaardigheden vraagt dat van jou als leidinggevende?
  • En welke vaardigheden van de teamleden?
  • Hoe ga je om met weerstand tegen veranderende concepten binnen de organisatie; weerstand binnen jezelf en bij de medewerkers?
  • Module 3: Met visie leidinggeven in een wendbare organisatie

  Ontwikkelingen in de omgeving van en binnen organisaties zijn steeds complexer en gaan steeds sneller. Daarom zal je steeds in verandering blijven, moeten inspelen op veranderingen in de eisen die de (maatschappelijke) omgeving vraagt. Die voortdurende verandering vereist een algemene visie van leidinggevenden op veranderingsprocessen, op wendbaarheid van de organisatie.

  Welke thema’s spelen er op dit moment binnen jouw organisatie en hoe kan je die vertalen naar je afdeling of team? Hoe kunnen we in het algemeen leren van dat wat goed gaat en hoe kunnen we dat versterken (appreciative inquiry)?

  Hoe gaat de organisatie om met duurzame inzetbaarheid en mobiliteit? Welke rol kan je daar in spelen?Hoe kan je met je team wendbaar worden en blijven in een omgeving die verandert? In een wendbare organisatie?

  NB

  Deze leergang vraagt geen bepaald opleidingsniveau.

  De studiebelasting tussen de bijeenkomsten door beslaat ongeveer drie uur per week naast het oefenen en toepassen van het geleerde in de praktijk. Dit omvat het lezen van boeken, het maken van opdrachten en het voeren van coachingsgesprekken met andere deelnemers.

  Van Velzen Development biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.