Teamontwikkeling

Morele dilemma’s

Professionele integriteit: praat erover!

Elke dag hebben we op ons werk te maken met integriteit. Bij ingewikkelde dilemma’s en moeilijke keuzes, maar ook bij de alledaagse werkzaamheden en privékwesties. Vaak staan we daar niet eens bij stil.

Als ik op een verjaardag ben, wat kan ik dan vertellen over mijn werk? Wat is gepast om op social media te posten? Kan ik onder werktijd whatsappen? Wat doe ik als ik op facebook zie dat mijn collega op het strand zit, terwijl deze zich gisteren ziek heeft gemeld op het werk?

Teamontwikkeling

Morele dilemma’s

In deze workshop komen actuele integriteitsvraagstukken aan de orde en je rol hierbij. Zo zal het omgang met social media en de bijbehorende risico’s een onderdel zijn. Ook wordt geoefend met het aanspreken.

Doelstellingen

Na afloop van de workshop hebben de deelnemers:

  • kennis over het concept ‘integriteit’;
  • zicht op integriteitsrisico’s bij gebruik van sociale media;
  • met elkaar gediscussieerd volgens de “achterkant-van-het-gelijk-methode” over de casussen die ontleend zijn aan de praktijk;
  • geoefend met het elkaar aanspreken bij intercollegiale dilemma’s;
  • nagedacht over de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk.

Programma per stap

Ontvangst en kennismaking

Inleiding over het concept ‘integriteit’. Tot deze inleiding behoort:

  • het inzichtelijk maken van het verschil tussen waarde en norm;
  • het bespreken van drie niveaus waarop naar moraliteit gekeken kan worden.

Eigen casussen worden besproken met behulp van de “achterkant-van-het-gelijk” methode. De docent fungeert in de discussie als “advocaat van de duivel” en wijzigt soms de casus, teneinde de keuzes scherper te maken en dichter op de huid te brengen van de dilemmalezer. Wanneer het gaat om intercollegiale dilemma’s wordt besproken met wie en op welke wijze je het best het gesprek kunt aangaan.

Wil je deze training voor je team of wil je naar een van onze open inschrijvingen? Neem dan contact met ons op!

Voor teams leveren we maatwerk en daar hoort ook een maatwerkprijs bij, dat gaat in overleg.

Voor een open inschrijving training van 3 dagdelen verdeeld over 2 bijeenkomsten zijn de kosten €750,- per persoon. (wij zijn vrijgesteld van het rekenen van BTW)

 

Van Velzen Development biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.