Persoonlijke ontwikkeling

Onderhandelen

Leer de kunst van het onderhandelen

Binnen je bedrijf moet je vaak onderhandelen: met klanten, leveranciers maar ook met werknemers of collega’s.
Wanneer je de inzichten in de kunst van het onderhandelen leert kennen, kan effectief werken aan een win-win situatie.

Onderhandelen

Hoe staat het met uw onderhandelingsvaardigheden? Bent u tevreden na een onderhandeling? Heeft u het gevoel dat uw stijl van onderhandelen bij uw persoonlijkheid past èn effectief is? Kunt u een win-win situatie creëren?
In onze training oefent u deze vaardigheden.

Opbrengst training:

 • U onderhandelt effectiever en behaalt gemakkelijker het gewenste resultaat.
 • U heeft inzicht in uw eigen stijl.
 • U kunt een win-win situatie creëren.
 • U heeft meer inzicht in de basisprincipes van onderhandelen.
 • U heeft gewerkt aan uw BAZO (beste alternatief zonder overeenkomst) waardoor u niet meer akkoord gaat met een slecht voorstel.
 • U voelt zich zeker in een onderhandeling.

Omvang: 2 losse dagdelen.

Programma

Eerste dagdeel:

 • De basisprincipes van onderhandelen volgens de Harvard methode (win-win). Hierbij leert u onder andere de vier spelregels van deze methode hanteren:
 1. Over mensen: scheid de mensen van het probleem.
 2. Over belangen: concentreer je op belangen, niet op posities.
 3. Over keuzes: creëer allerlei mogelijkheden voordat je een besluit neemt.
 4. Over Criteria: sta erop dat het resultaat gebaseerd is op een objectieve norm.
 • Inzicht in persoonlijke stijl en innerlijke houding.
 • Leer de beinvloedingsstrategiën van Robert Cialdini

Tweede dagdeel:
Uitwisselen van ervaringen met het toepassen van de theorie. Extra oefening door middel van rollenspellen en individuele feedback.

 

Van Velzen Development biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.