Oplossingsgericht werken met kinderen

Heb je kinderen in de groep/klas met ‘lastig’ of ‘opvallend’ gedrag en zou je hier op een positieve manier mee willen leren omgaan? Deze training geeft informatie en handvatten om op een resultaatgerichte, prettige manier samen met het kind te werken aan zijn/ haar gedrag.

Oplossingsgericht werken met kinderen

Omgaan met lastig gedrag


Fase 1: de voorbereiding

Intakegesprek op locatie

De trainster verstuurd online vragenlijsten naar de deelnemers om het onderwerp en de leerdoelen beter in kaart te brengen.

Fase 2: de training (1 dag of 2 dagdelen)

In deze fase geven we de theorie verder diepgang door te starten met een gastspreker, een expert op het gebied van deze inhoud, bijvoorbeeld iemand uit het speciaal onderwijs die meer kan vertellen over de specifieke problematiek die jullie tegenkomen bij de kinderen en wat de behoeftes kunnen zijn van deze kinderen. Hierbij komt preventie van negatief gedrag en de verbinding met het speciaal onderwijs aan bod.

Daarna willen we, aan de hand van voorbeelden uit de eigen praktijk van de deelnemers, aan de slag met de methode Kid’s skills, dit is een heel positieve, oplossingsgerichte methode om met kinderen te werken aan hun ‘problemen’ waarbij niemand schuld krijgt en het contact met het kind en de ouders daardoor heel laagdrempelig en plezierig is. We hebben voor deze methode gekozen omdat we uit ervaring weten dat het heel effectief is en omdat het makkelijk toe te passen is in een praktijksituatie. Daarnaast geeft het een mooie gelegenheid om op een prettige manier met de ouders in contact te komen en blijven.

Alle deelnemers werken een plan uit voor een specifiek kind aan de hand van deze methode en past dit hierna toe.

Van Velzen Development staat voor ‘leren door te doen’ en biedt daarom, naast gedegen theorie, werkvormen aan om het geleerde direct toe te passen.

Fase 3: de verankering (1 dagdeel, 1 maand na fase 2)

In dit dagdeel kijken we terug op de afgelopen maand en bekijken de resultaten die behaald zijn met de kinderen. Daarbij wordt aandacht besteedt aan individuele leer-en ontwikkelpunten.

In dit dagdeel komt ook de implementatie bij de rest van het team aan bod, hoe de deelnemers dit kunnen overbrengen aan de andere collega’s.

Optioneel kunnen we dit programma uitbreiden met begeleiding op locatie of een dag waarbij het programma wordt aangeboden aan een grotere groep medewerkers.