Teamontwikkeling

Resultaat- en oplossingsgericht werken

Hoe bereiken we wat we willen bereiken

Een training voor teams en afdelingen

Zoals bij veel organisaties is ook bij de rechtspraak sprake van een toenemende werkdruk. Werknemers ervaren dat er steeds meer in minder tijd gedaan moet worden. De rechtspraak heeft in de toekomst weer te maken met een bezuinigingsslag, dus is het belangrijker dan ooit om de bezuinigingen mede te kunnen realiseren door (nog) doelgerichter te werken.

 

Teamontwikkeling

Resultaat- en oplossingsgericht werken

In de training ‘Resultaat- en oplossingsgericht werken’ gaan we met name uit van het versterken van het positieve en niet van het bestrijden van het negatieve. De resultaatgerichte afspraken worden ook mede met die attitude gemaakt. Aan het eind van de trainingsdag formuleren de deelnemers concrete actiepunten die tijdens de terugkombijeenkomst van 1 dagdeel worden besproken.

 

Inhoud

De volgende thema’s zullen verspreid over de dagen aan bod komen:

  • Aandacht voor resultaat- en oplossingsgericht werken: aan welke voorwaarden moet dat voldoen?
  • Het oefenen in het maken van de afspraken, gericht op resultaat en oplossingen
  • Tijd voor prioriteiten: inzicht in de kernwaarden van het team.
  • Goed werkende communicatiepatronen onderkennen en zo mogelijk versterken.
  • Oefenen in het geven en ontvangen van positieve feedback.
  • Algemeen geformuleerd: het verhogen van de kwaliteit van de samenwerking binnen het team dan wel de afdeling.
  • Alle hierboven genoemde thema’s zullen behandeld worden in het licht van ‘oplossingsgericht werken’: niet defectgericht (gericht op de oorzaken van problemen) maar succesgericht (gericht op situaties die al goed gingen).
  • Welke actiepunten formuleren we?

Extra informatie: 

Voorafgaand aan de training vindt – indien gewenst – een intakegesprek plaats met de leidinggevende en een vertegenwoordiging van de medewerkers. In dat geval is het totaal aantal dagdelen 4.

De training kenmerkt zich door praktijkgerichte oefeningen en reflectie, gekoppeld aan korte theoretische uiteenzettingen.

Duur: 3 dagdelen. In geval van een voorbereidende bijeenkomst: 4

Van Velzen Development biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.