Teamontwikkeling

Ontdek je talenten

Ontwikkel de talenten in je team

De workshop ‘Ontdek je talent’ is bestemd voor het gehele team. Door het volgen ervan, leren de teamleden elkaar beter kennen en ontdekken ze de talenten van zichzelf en de ander. Dit zorgt ervoor dat het samenwerken gemakkelijker gaat en het team hechter wordt.

Wanneer dit gewenst is kan de groep ook een andere samenstelling hebben, de nadruk ligt dan meer op persoonlijke ontwikkeling en ambitie.

Teamontwikkeling

Ontdek je talenten

Het is voor een bedrijf/organisatie van belang dat de werknemers energie krijgen van hun werk en dit met passie uit kunnen voeren. Tijdens de workshop besteden we aandacht aan het onderwerp energie: welke factoren genereren het en wanneer lekt het weg?

Tijdens de workshop brengen eerst alle deelnemers hun talenten in kaart. Daarna bespreken ze de uitkomsten met hun naaste collega, om te ontdekken hoe ze elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Vervolgens deelt het team als geheel de uitkomsten en volgt er een analyse hoe de individuele talenten passen in het geheel. Doel is om uiteindelijk zoveel mogelijk gebruik te maken van de aanwezige talenten en vormen van energie, om zo het resultaat 1+1=3 te bereiken.

Doelstellingen

Na afloop van de workshop hebben de deelnemers:

  • Kennis opgedaan omtrent positieve psychologie en talenten.
  • Een beeld van hun eigen talenten d.m.v. een test.
  • Een beeld van elkaars talenten.
  • Geleerd waar ze energie van krijgen en wanneer deze weglekt.
  • Geleerd optimaal samen te werken met collega’s.
  • Een vervolgplan opgesteld met (individuele) ontwikkelpunten.

Werkwijze

Tijdens deze workshop gebruiken we verschillende didactische werkwijzen, waaronder het geven van relevante theorie omtrent positieve psychologie, talenten en energie. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een test om de talenten in kaart te brengen en bespreken de deelnemers deze uitkomsten op verschillende wijzen.

Deze energieke – en ook leuke – dag, wordt afgesloten met een actieplan waarin wordt geformuleerd hoe om te gaan met de verworven inzichten.

Van Velzen Development biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.