Teamontwikkeling

Teamcoaching met het enneagram

Waarom doen mensen de dingen die ze doen?

Persoonlijkheidstypering kan in organisaties een belangrijke bijdrage leveren aan een betere communicatie binnen de organisatie en aan een effectiever gedrag van leidinggevenden. In principe geeft een goede persoonlijkheidstypering mensenkennis; het geeft aan waarom mensen de dingen doen, die ze doen. Omdat persoonlijkheidstypering informatie aanreikt over menselijke motivatie en voorkeuren, geeft het ook zelfinzicht. Leidinggevenden krijgen hierdoor inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen en een bewustere zelfsturing.

Teamontwikkeling

Teamcoaching met het enneagram

Praktische zaken

Het Enneagram is een model voor persoonlijkheidstypering, dat wordt gekenmerkt door eenvoud in het gebruik. Het geeft simpele en duidelijke inzichten in de psychologie van gezonde mensen op basis van 9 persoonlijkheidstypen:

 1. de Perfectionist wil de dingen goed doen
 2. de Helper wil de anderen helpen en daarvoor waardering krijgen
 3. de Motivator wil hard werken en succesvol zijn
 4. de Individualist wil relaties diepgang geven
 5. de Waarnemer wil objectieve informatie
 6. de Teamplayer wil duidelijkheid en wil ondersteunen
 7. de Levensgenieter wil bezig zijn met veel leuke en interessante projecten
 8. de Baas wil de koers uitzetten
 9. de Vredestichter wil de standpunten van anderen zien en conflicten oplossen

Toepassing van het Enneagram in team coaching

Met de kennis over zijn of haar persoonlijkheid kan de leidingegevende de eigen voorkeuren, kern- kwaliteiten en motivaties gaan ontdekken en deze kennis vervolgens toepassen binnen het team.

Conflicten, mis-communicatie en mogelijke irritatiepunten in de dagelijkse werkzaamheden worden een plaats gegeven en verklaard door de gedragstijlen van de Enneagram persoonlijkheid van ieder teamlid. Vanuit de feedback, die daarmee onderling gegeven kan worden, wordt de mogelijkheid geschapen om wezenlijke verbeteringen in de omgang en communicatie binnen het team bespreekbaar te maken.

Hiertoe geeft het Enneagram voor ieder van de negen persoonlijkheidstypen:

 • De kernkwaliteit, dwz. de bijdrage aan de organisatie
 • De voorkeurstijl in gedrag en in leiderschap
 • Waar aandacht en focus van nature op worden gericht
 • Voorwaarden voor de meest optimale communicatie
 • Wat het meeste motiveert en energie geeft

Programma opbouw

Het programma is opgebouwd uit twee delen nl. 2 aaneengesloten dagen en één terugkomdag. In dag 1 worden een test, een inleiding in het Enneagram en een toelichting op specifieke herkenbare aspecten van de persoonlijkheidstypen gegeven. Dit zijn ondermeer de type benaming, de kernkwaliteit, de spreekstijl en het zelfbeeld.

Vervolgens is Dag 2 het praktische gedeelte waarin de herkenning en kennis van de persoonlijkheidstypen worden toegepast. Hier wordt invulling gegeven o.a. aan de vragen “hoe communiceer ik op de meest optimale manier met ieder type?” en “wat zijn de meest voorkomende conflicten tussen de verschillende typen?”. Daarnaast wordt er geoefend in korte rollenspelen.

In het bijgevoegde programma staan case besprekingen. Dit onderdeel kan bijv. bestaan uit één rollenspel uitgevoerd door twee mensen voor de gehele groep. Hierbij wordt een thema, een conflictsituatie of communicatie uitdaging uit de werkomgeving uitgebeeld.

Vanuit het Enneagram worden het gedrag, de gedachten, de gevoelens en de waarneming van de twee personen afzonderlijk toegelicht in een lopend commentaar, de zgn. “voice-over”. Voor deze case besprekingen kunnen enkele thema’s verzameld worden uit de huidige werksituatie.

Dag 3, de terugkomdag, omvat de bespreking van de (studie)opdrachten en een verfijning van de Enneagramtype herkenning. Daarnaast wordt het optimaal funktioneren van het team als totaal nader onderzocht van uit de persoonlijkheidstypen. Afgesloten wordt met een aantal concrete actie- en opvolgingspunten

Van Velzen Development biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.