Leiderschapstraining

Vergaderen voor raadsleden

Soms lijkt het alsof raadswerk voornamelijk uit vergaderen bestaat. Niet alleen binnen de eigen fractie, maar ook in de raad en niet te vergeten met de burgers. Iedereen heeft wel eens de rol van voorzitter. Hoe zorg je er als voorzitter van een vergadering voor dat je van een ‘verplicht nummer’ naar een inspirerende, constructieve en effectieve vergadering komt? Hoe zorg je dat alle deelnemers actief en gemotiveerd zijn? Naast eigen belang zich ook inzetten voor het team- en gemeentebelang? In deze training, komt het allemaal aan de orde.

Voor raadsleden

Vergaderen voor raadsleden

De deelnemers krijgen onze eigen handleiding ‘Effectief Vergaderen’ en een aantal hand-outs.

Programma

Voorafgaand aan de training vullen de deelnemers online een intakeformulier in, waar o.a. eigen casuïstiek kan worden ingebracht. De theorie wordt steeds kort gegeven, voorafgaand aan de oefeningen, soms met behulp van een filmpje. De oefeningen zullen o.a. bestaan uit gesprekstechnieken m.b.t. interventies bij ‘lastig gedrag’. We maken zoveel mogelijk gebruik van de vragen en casus die via de intakeformulieren zijn aangegeven. Daarnaast oefenen we in het presenteren van jezelf tijdens het voorzitten en het brengen van een agendapunt: wat straal je uit, hoe is je lichaamshouding en stemgebruik?

Opbrengst:

Na afloop van de dag heb je kennisgenomen van:

 • Hoe je de vergadercultuur verandert van de huidige naar een 3.0 versie
 • Welke rollen er in een overlegsituatie te onderscheiden zijn
 • Inzicht in de basis gedragsvoorkeuren
 • Hoe je als voorzitter een vergadering effectief voorbereidt
 • Welke verschillende soorten agendapunten er zijn
 • Hoe je de agenda evenwichtig samenstelt
 • Hoe je met de tijd omgaat
 • Verschillende evaluatieformulieren voor vergaderingen – werkoverleggen

En geoefend in:

 • Effectieve en relevante luister- en gespreksvaardigheden
 • Het ‘pitchen’ van een belangrijk vergaderpunt
 • Het omgaan met ‘moeilijk’ vergadergedrag

Non-verbale communicatie: wat straal je als voorzitter uit?

Doelgroep:

Raadsleden en andere geïnteresseerden

Startdata:

Wanneer een groep vol is worden de data met de deelnemers zelf gekozen.

Duur van de training en aantal deelnemers:

1 dag en 1 terugkom-dagdeel met minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Kosten:

Open inschrijving, per deelnemer: € 445,- (BTW vrij) inclusief kosten locatie

In company: €3.000,- (BTW vrij) exclusief kosten locatie.

NB. Uiteraard verzorgen wij ook vergadertrainingen voor groepen die met elkaar vergaderen. De nadruk ligt dan niet op het voorzitterschap maar op de vaardigheden van alle leden van de groep.