Leiderschapstraining

Voorzitten van vergaderingen en werkoverleg

Hoe verander je de vergadercultuur?

Hoe zorg je er als voorzitter van een vergadering voor dat je van een ‘verplicht nummer’ naar een inspirerende, constructieve en effectieve vergadering komt? Hoe zorg je dat alle deelnemers actief en gemotiveerd zijn? Naast eigen belang zich ook inzetten voor het team- en organisatiebelang?

In onze ééndaagse training ‘Het voorzitten van vergaderen en werkoverleg’, komt het allemaal aan de orde.

Voorzitten van vergaderingen en werkoverleg

Voorafgaand aan de training vullen de deelnemers online een intakeformulier in, waar o.a. eigen casuïstiek kan worden ingebracht.

Doelstellingen

Na afloop van de dag heb je kennis genomen van:

 • Hoe je de vergadercultuur verandert van de huidige naar een 3.0 versie.
 • Welke rollen er in een overlegsituatie te onderscheiden zijn.
 • Hoe je als voorzitter een vergadering effectief voorbereidt.
 • Welke verschillende soorten agendapunten er zijn.
 • Welke taakfuncties er zijn.
 • Welke procesfuncties er zijn.
 • Hoe je de agenda evenwichtig samenstelt.
 • Hoe je met de tijd omgaat.
 • Verschillende evaluatieformulieren voor vergaderingen – werkoverleggen.

En geoefend in:

 • Effectieve en relevante luister- en gespreksvaardigheden
 • Het ‘pitchen’ van een belangrijk vergaderpunt.
 • Het omgaan met ‘moeilijk’ vergadergedrag.
 • Non-verbale communicatie: wat straal je als voorzitter uit?

De theorie wordt steeds kort gegeven, voorafgaand aan de oefeningen, soms met behulp van een filmpje. De oefeningen zullen o.a. bestaan uit gesprekstechnieken m.b.t. interventies bij ‘lastig gedrag’. We maken zoveel mogelijk gebruik van de vragen en casus die via de intakeformulieren zijn aangegeven.

Daarnaast oefenen we in het presenteren van jezelf tijdens het voorzitten en het brengen van een agendapunt: wat straal je uit, hoe is je lichaamshouding en stemgebruik?

De deelnemers krijgen onze eigen handleiding ‘Effectief Vergaderen’ en een aantal hand-outs.

Van Velzen Development biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.