Mobiliteit

Wie ben ik?

Je persoonlijke kwaliteiten en valkuilen in kaart brengen

Dit onderdeel bestaat uit bewustwording:  via diverse instrumenten worden je persoonlijke kwaliteiten en valkuilen in kaart gebracht.

We maken onder meer gebruik van persoonlijkheidstesten. Wat voor soort functie past het beste bij mijn profiel?

Mobiliteit

Wie ben ik?

Het thema van deze bouwsteen is zelfkennis. Deelnemers werken bewust aan inzicht in zichzelf. Een persoonlijkheidstest geeft de aanknopingspunten voor de verdere persoonlijke ontwikkeling. Deze kan liggen op het terrein van karakter, persoonlijke kwaliteiten en talenten, valkuilen, intermenselijke eigenschappen etc.

Programma

Na afloop van deze bouwsteen

  • Heeft u via de enneagramtest inzicht in uw persoonlijke stijl van handelen
  • Kunt u emotioneel intelligent omgaan met specifieke emoties als bijvoorbeeld, angst en onzekerheid
  • Heeft u uw levensloop bestudeerd en weet u welke kwaliteiten, normen en waarden u in uw leven al succesvol heeft ingezet.
  • Kent u uw talenten en weet u deze uit te bouwen doordat u technieken voor zelfbekrachtiging kunt inzetten.

Bouwsteen 2 sluit af met een persoonsprofiel. Daarin staan karaktereigenschappen, kwaliteiten, talenten, levensloop, werkstijl, waarden en normen, die een uitgangspunt zullen zijn voor een vervolg en input voor bouwsteen 3: ‘Wat wil ik en wat kan ik nog meer’.

Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers

 

Van Velzen Development biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.