Leiderschapstraining

Veranderkunde

Het managen van veranderingen

Organisaties zijn in beweging. Organisatieontwikkeling kan een reactief, een responsief of een creatief proces zijn. Het managen van veranderingen is een vak apart. De training veranderkunde geeft u in een relatief kort tijdsbestek inzicht in de grote organisatiekundige kaders als ook in concrete vragen als: Hoe krijgt u mensen mee in veranderingen? Welke veranderstijlen zijn er en welke stijlen passen het best bij u?

Veranderkunde

Hoe het niet moet is redelijk duidelijk. Het vermijden van bepaalde valkuilen voorkomt verwarring, ongerustheid, weerstand, frustratie en verandertredmolens.  Hoe het wel zou kunnen, daar zijn meerdere modellen en strategieën voor beschikbaar. Zowel t.a.v. het managen van geplande veranderingen als het managen van emergente (uit complexiteit ontstaande) veranderingen.

Elke deelnemer krijgt de boeken ‘Onze ijsberg smelt’ van John Kotter en ‘Wie heeft mijn kaas gepikt’ van Spencer Johson.

Doelgroep:

Iedereen die actief betrokken is bij het organiseren of begeleiden van organisatieveranderingen of daarover meer wil weten.

Deze training sluit naadloos aan op onze training : ‘de verandershow, een interactieve training die medewerkers in beweging krijgt en leert omgaan met de onzekerheden die bij veranderingsprocessen horen.  Op verzoek maken wij combinatieprogramma’s

Doelstellingen

Tijdens deze training besteden we aandacht aan de volgende thema’s:

  • Het organisatiekundig kader. De grondbeginselen van organisatieverandering: de hele organisatie als paraplu: cultuur, structuur, missie en strategie
  • De zeven fasen in een veranderproces; de verandercurve; veerkracht en realiteitszin
  • Verschillende veranderstrategieën en –stijlen
  • Veranderen: scheppen, vernietigen of verbouwen; uw persoonlijke stijl
  • Samenwerking en communicatie bij verandering
  • Omgaan met weerstand en het begeleiden van medewerkers
  • De acht stappen voor succesvol veranderen. Tussentijds werken we aan een concrete eigen casus op basis van het model van Kotter.

Duur: 2 losse dagen. In de tussenliggende tijd werken deelnemers aan een eigen praktijkcasus die op de laatste dag wordt besproken. Een uitstekende manieren om veel te leren van de ervaringen van medecursisten.

 

Van Velzen Development biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.